Zaloguj się do konta

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła 21.11.21.

W dniu 21.11.2021 r w restauracji odbyło się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła Nr.27 Mosina Miasto za rok 2020/21

O godz. 10.00 Prezes Koła kol. Zalewski Andrzej otworzył zebranie, jednak wobec braku kworum zmuszony był je zamknąć i przesunąć na drugi termin to jest godz. 10.15 po czym ponownie otwarto zebranie.

Nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru oraz wybór przewodniczącego zebrania którym został kol. Węclewski Dariusz.

Przy stole prezydialnym zasiadł Zarząd Koła, oraz zaproszeni goście w osobach:

-Delegat ZO PZW Poznań Sylwester Wilczyński

-Prezes Koła PZW Mosina – Hobby Sławomir Mazurczak

-V-ce Burmistrz Tomasz Łukowiak

-Prezes Koła Łowieckiego Żbik Mosina Jerzy Falbierski

Następnie przewodniczący przedstawił porządek zebrania.

Dalej zebranie toczyło się zgodnie z porządkiem, Prezes Koła odczytał sprawozdanie z działalności Koła za rok 2020/21 a komisje przedstawiały swoje sprawozdania z działalności za minione 2 lata.

Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków, dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.

Głos zabrali także zaproszeni goście.

Kolejnym punktem obrad było wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla działaczy oraz wręczenie pucharów za osiągnięcia naszych członków w minionym roku.

Złotą Odznakę PZW otrzymał Dariusz Węclewski oraz Henryk Karnecki , medal za wkład w rozwój wędkarstwa otrzymał Bartosz Tyma . Podziękowania za sponsoring dla kol. Wojciecha Lulki

Wędkarz Roku Senior :

I Bartosz Tyma

II Wojciech Lulka

III Andrzej Zalewski

Wędkarz Roku Nestor:

I Wojciech Nowicki

II Wiesław Szymczak

III Ewa Zalewska

Mistrz Koła

I Artur Jasiczak

II Ewa Zalewska

III Bartosz Tyma

Następnym punktem zebrania było przedstawienie kandydatów do władz Koła oraz wybory nowego Zarządu.

Prezesem Koła 27 Mosina Miasto został Paweł Tyma.

Zarząd Koła ;

Andrzej Zalewski

Bartosz Tyma

Dominik Maćkowiak

Krystian Flaum

Dawid Kosicki

Henryk Karnecki

Jarosław Karnecki

Artur Jasiczak

Wojciech Jasiczak

Ireneusz Andrzejewski

Lulka Wojciech

Leszek Jaroszczak

Krzysztof Kośmider

Komisja Rewizyjna:

Leszek Kaźmierczak

Mirosław Rajewicz

Paweł Zalewski

Adam Kozak

Robert Waligóra

Sąd Koleżeński;

Wiesław Szymczak

Andrzej Filipiak

Przemysław Stachowiak

Józef Jasiczak

Następnie omówiony i zatwierdzony został preliminarz budżetowy Koła jak i plan pracy na 2022r.

Samo zebranie upłynęło w koleżeńskiej miłej atmosferze, na koniec uroczyście wyprowadzono Sztandar a kol. Prezes dziękując wszystkim za udział zakończył zebranie.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej

Fin de mosca 2021

Roczny plan zawodów w Kole Garnizonowym PZW w Krakowie został wykonany. W…

Społecznościowy Portal Wędkarski wedkuje.pl
2008 - 2021