menu

�owiska

Wielkopolskie

wr��reply

Jezioro �wi�tno

Jezioro �wi�tnomore_vert

Jezioro �wi�tno jest malowniczym jeziorem w zachodniej Wielkopolsce w powiecie Wolszty�skim. Jezioro o powierzchni 7 ha jest otoczone lasami sosnowymi a na brzegu wyst�puj� olsze i inne gatunki li�ciaste lubi�ce wilgo�. zbiornik nale�y do typu jezior linowo- szczupakowych. g��wnymi gatunkami bia�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Gospodarstwo Rybackie Bogucin

Gospodarstwo Rybackie Bogucinmore_vert

�owisko Specjalne Bogucin.Witam wszystkich w�dkarzy kt�rzy chc� dowiedzie� si� czego� o �owisku Specjalnym w Bogucinie niedaleko Poznania. We wpisie chcia�bym skupi� si� na zbiorniku karpiowym.�owisko:Zbiornik karpiowy o powierzchni ~1,3 ha obfituje w ogromne ilo�ci tej ryby. ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbiornik �eronice
Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko na stawach

�owisko na stawachmore_vert

Je�li cenisz sobie cisz� i spok�j, lubisz natur�, �piew ptak�w, rechot �ab i wody obfite w ryby, to jest to �owisko idealne.�owisko niewielkie, klimatyczne, kameralne. Czyste. Z dala od drogi i ha�asu.52� 37" 44.36" N 15� 55" 37.2" EWoj. Wielkopolskie, gm. Mi�dzych�d...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Tuczno

Jezioro Tucznomore_vert

Witam wszystkich w�dkarzy, kt�rzy chc� dowiedzie� si� czego� o Jeziorze Tuczno w gminie Pobiedziska.�owisko:Jezioro Tuczno nale�y do ko�a PZW nr 70 �o�yska w Poznaniu. Charakterystyka morfometryczna jeziora nie jest mi znana. Nie wiem jak du�e i jak g��bokie jest jezioro.(Szacuj�, �e ...

�wirownia Owi�ska - Zbiornik W�dkarski

�wirownia Owi�ska - Zbiornik W�dkarskimore_vert

Witam w�dkarzy, kt�rzy chcieli dowiedzie� si� czego� o �wirowni w Owi�skach.�owisko - Zbiornik W�dkarskiKompleks trzech zbiornik�w wodnych z kt�rych jeden dost�pny jest do w�dkowania. �owisko znajduje si� w Owi�skach za przejazdem kolejowym. Po �wirowe zbiorniki cechuj� si� r�norodny...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Staw w Kicinie

Staw w Kiciniemore_vert

Serdecznie witam w�dkarzy, kt�rzy chcieli dowiedzie� si� czego� o stawie w Kicinie.�owisko w Kicinie:Dok�adna g��boko�� �owiska nie jest mi znana, bo nigdy nie sondowa�em tego zbiornika. R�ni ludzie szacuj�, �e miejscami pojawiaj� si� zag��bienia do 1.8 metra.Dno �owiska jest usi...

Jezioro �redzkie

Jezioro �redzkiemore_vert

Jezioro �redzkie znajduje si� ok. 30 km od Poznania w miejscowo�ci �roda Wielkopolska. Zbiornik jest zalewem powsta�ym na ma�ej rzece Moskawie. P�nocna cz�� jest p�ytsza 0,5-2,5 metra i jest okresie letnim bogato poro�ni�ta ro�linno�ci� p�ywaj�c�, w cz�ci po�udniowej g��boko�� si�ga miejscami ...

Spinningowanie na J.Owieczki

Spinningowanie na J.Owieczkimore_vert

Witam, pochodz� z wielkopolski. Cz�stym zbiornikiem na jakim bywam jest jezioro Owieczki. Woda bogata w drapie�niki (szczupak, oko�). Poluj� g��wnie na okonia poniewa� lubi� zabaw� z tym drapie�nikiem. Je�li kto� chce si� tam wybra� to bardzo polecam za�o�y� malutkie paproszki a je�li chcemy poba...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Pami�tkowskie

Jezioro Pami�tkowskiemore_vert

Jezioro Pami�tkowskie jest jeziorem rynnowym. Nad tym jak�e pi�knym lecz troch� zaniedbanym jeziorem po�o�one s� 2 wsie Pami�tkowo oraz Przec�awek. Na wschodnim brzegu jeziora znajduj� si� pla�a kt�ra w sezonie p�ka w szwach. Mo�na r�wnie� na niej co� przegry�� lub wypi� piwo podziwiaj�c jezioro...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Spokojne miejsce :)

Spokojne miejsce :)more_vert

�wirownia w Owi�skach jest to bardzo obfity w r�ne gatunki ryb staw na kt�ry trzeba mie� zezwolenie ( 300 z�oty ca�y rok normalny 150 ulgowy) , ale op�aca si� wykupi�.Pierwsze co nas najbardziej przekonuje jest to , �e s� tam pi�kne ryby zaczynaj�c od tych ma�ym ko�cz�c na tym po 15 kilo jak nie...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Tomickie

Jezioro Tomickiemore_vert

Jezioro Tomickie - jezioro zlokalizowane w gminie St�szew miedzy St�szewem a Bukiem. Powierzchnia jeziora wynosi 47,2 ha, �rednia g��boko�� 2m, maksymalna g��boko�� 2,7m. Ma�a ilo�� stanowisk �owieckich, wi�kszo�� z nich znajduje si� po po�udniowej stronie zbiornika. Woda podlega pod PZW

Glinianka Kotlin

Glinianka Kotlinmore_vert

Du�a glinianka .Nad ten zbiornik mo�emy dojecha� autem bez �adnego problemu poniewa� przy samym akwenie przebiega asfaltowa droga, a przy niej usytuowany jest parking na kt�rym to mo�emy �mia�o zostawi� auto.Staw cechuje si� du�� g��boko�c...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rusa�ka-Gol�cin

Rusa�ka-Gol�cinmore_vert

Trzeba mie� szcz�cie �eby co� wi�kszego dopa��. ale polecam ten zbiornik �wietne miejsc�wki. Ja nie narzekam.                              ...

Jezioro Niepruszewskie – Zborowo

Jezioro Niepruszewskie – Zborowomore_vert

W Zborowie zlokalizowany jest profesjonalny betonowy slip, z kt�rego poza sezonem mo�na korzysta� bezp�atnie. Niestety w sezonie bodaj�e w godzinach 10-18 jest to p�atne – oko�o 40 pln. Miejsca do parkowania jest sporo, r�wnie� poza sezonem parkowanie jest bezp�atne w sezonie niestety nie. ...

Warta - Obrzycko

Warta - Obrzyckomore_vert

Je�li kto� chcia�by dotrze� do ciekawych g��wek to polecam wbi� w nawigacj� (w ka�dym b�d� razie googlow�) „Obrzycko Zamek”. Samochodem idzie dotrze� praktycznie pod sam� wod� i to zwyk�� osob�wk�, nie trzeba posiada� 4x4. Nad rzek� jest naprawd� sporo fajnych du�ych betonowych g��wek...

Jezioro Kierskie-akwen komercyjny

Jezioro Kierskie-akwen komercyjnymore_vert

Najcz�ciej odwiedzanym �owiskiem przez cz�onk�w naszego ko�a  jest Jezioro Kierskie w miejscowo�ci Kiekrz. Jezioro  jest akwenem komercyjny . Zarz�dc� tego jeziora jest pan Chrystian  Szopper . Jezioro ma ok 300 ha o �redniej g��boko�ci  10 m a maksymalnej 37 m  kt�re , ...

Jezioro Liche�skie

Jezioro Liche�skiemore_vert

Jezioro Liche�skie;-g��bokosc;-srednia 4,5 m -maksymalna 12,7m      -powierzchnia 1,46 km²                 ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Januszewice - Parking w�dkarski

Januszewice - Parking w�dkarskimore_vert

Parking dla w�dkarzy, z specjalnym miejscem na ognisko i krytym miejscem do siedzenia. W tym miejscu ponadto jest uszykowany slip do ��dek, niestety nie jest wybetonowany i ju� troch� zaro�ni�ty. Moim zdaniem jedyna opcja aby tam zwodowa� ��dk� to j� wnie�� do wody, zwodowa� bezpo�rednio z przycz...

Jezioro St�szewskie

Jezioro St�szewskiemore_vert

Jezioro St�szewskie jest du�ym jeziorem o p�askim, piaszczystym dnie. Jezioro jest spore, idealnie do �owienia z ��dki. Z brzegu jest kilka miejsc na zasiadk�, ale trzeba si� sporo nachodzi� by takie znale��. Latem w okresie urlopowy spora presja w�dkarska, g��wnie za spraw� letnik�w.Jezioro na...

wr��reply