menu

�owiska

Amur

wr��reply

Dziki �lad - �owisko i Pole Campingowe

Dziki �lad - �owisko i Pole Campingowemore_vert

Zapraszamy do �owiska i campingu Dziki �lad, usytuowanego w malowniczej okolicy, gdzie natura spotyka si� z komfortem. Nasze �owisko feederowe to prawdziwy raj dla w�dkarzy, oferuj�cy bogactwo gatunk�w ryb, takich jak szczupak, oko�, sandacz, w�gorz, jesiotr, p�o�, leszcz, ja�, lin, kara� srebrzy...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zalew Le�nica Wielka

Zalew Le�nica Wielkamore_vert

Akwen po�o�ony jest w dolinie Gnidy (prawobrze�nego dop�ywu Neru) na osi p�nocny zach�d–wsch�d i ma powierzchni� oko�o 15 hektar�w. Pozosta�e jego parametry to: d�ugo�� – nieca�e 1100 metr�w, maksymalna szeroko�� – 140 metr�w, pojemno�� – 130.000 m³, po�o�enie –...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Specjalne Kopel

�owisko Specjalne Kopelmore_vert

�owisko Specjalne Kopel  ma oko�o 20 ha lustra wody. Wok� ca�ego �owiska s� trzciny, zw�enia i wyspy. �owisko znajduje si� niedaleko Trzci�ska-Zdr�j w miejscowo�ci Strzeszewko w wojew�dztwie zachodniopomorskim. Woda ma og�lnie 10 stanowisk typowo karpiowych jest mo�liwo�� �owienia na spinn...

�owisko Karper Lake

�owisko Karper Lakemore_vert

�owisko Rzutowe Karper Lake jest to niewielka 2,5h urokliwa woda po�o�ona w wojew�dztwie ��dzkim, w miejscowo�ci Tuszynek Majoracki. G��boko�� akwenu waha si� w przedziale od 0,5m do 2,40m. Dno jest zr�nicowane wyst�puj� miejsca piaszczyste jak i r�wnie� place pokryte ro�linno�ci�. R...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko na stawach

�owisko na stawachmore_vert

Je�li cenisz sobie cisz� i spok�j, lubisz natur�, �piew ptak�w, rechot �ab i wody obfite w ryby, to jest to �owisko idealne.�owisko niewielkie, klimatyczne, kameralne. Czyste. Z dala od drogi i ha�asu.52� 37" 44.36" N 15� 55" 37.2" EWoj. Wielkopolskie, gm. Mi�dzych�d...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko S�odka Rybka Soko�owice

�owisko S�odka Rybka Soko�owicemore_vert

Witam wszystkich bardzo serdecznie na reaktywowanym �owisku komercyjnym S�odka Rybka.Wszystkich pasjonat�w karpiowania/w�dkowania zapraszamy serdecznie na naszego Facebooka.https://www.facebook.com/slodkarybka...

�owisko w�dkarskie Malibu

�owisko w�dkarskie Malibumore_vert

�owisko w�dkarskie po�o�one jest na obrze�ach Lublina, w Kr�nicy Jarej, na terenie O�rodka organizacji imprez i rekreacji - Malibu.Ca�y O�rodek Malibu wraz z �owiskiem jest ogrodzony, o�wietlony, z bogatym zapleczem rekreacyjno technicznym oraz baz� noclegow�.Do dyspozycji w�dkarzy 2...

Jezi�rka miejskie w Sierpcu

Jezi�rka miejskie w Sierpcumore_vert

�owisko Jezi�rka miejskie w Sierpcu o wielko�ci powy�ej 1,8 ha i g��boko�ci do 3 metr�w. Po�rodku usypana kwadratowa wyspa z ro�linno�ci� i o�wietleniem. W p�nocno-zachodnim rogu znalaz�o si� miejsce dla fontanny, kt�ra ma za zadanie dotleniania wody.P�ywaj� tu karpie, amury, liny, w�gorze, ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Stary M�yn

�owisko Stary M�ynmore_vert

Cennik �owisko Stary M�ynWej�cie na teren �owiska jest mo�liwe po wcze�niejszym kontakcie tel. 577 931 247 Zabierania si� zabierania z�apanej ryby „no Kill” (od czerwca obowi�zywa� b�dzie tylko w du�ym stawie)W cenie mo�liwo�� rozstawienia namiotu, rozpalenia grilla, ogniska...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko W�dkarskie DzikiKarp

�owisko W�dkarskie DzikiKarpmore_vert

�owisko W�dkarskie DzikiKarp sk�ada si� z trzech staw�w o ��cznej powierzchni oko�o 1ha. Akwen powsta� w latach 80 XX wieku. W stawach dost�pnych dla klient�w, p�ywaj� nast�puj�ce gatunki ryb: karp, kara�, amur, lin, ja�, p�o�, oko�, szczupak.Na terenie jest cicho i spokojnie w sam ra...

�owisko Kr�niczanka Gospodarstwo & Agroturystyka

�owisko Kr�niczanka Gospodarstwo & Agroturystykamore_vert

Zapraszamy do odwiedzenia �owiska ju� od 1 maja 2018.                                                                  &...

Rz�d�wka 626

Rz�d�wka 626more_vert

Polecane �owisko...

Stawy Myszk�w - kilka informacji o �owisku.

Stawy Myszk�w - kilka informacji o �owisku.more_vert

Stawy w Myszkowie o kt�rych mowa znajduj� si� przy ulicy 1 Maja. Dwa pierwsze z nich nale�� do PZW Cz�stochowa a ich symbol to C56.Stawy te s� stawami typowo karpiowymi. Ryby te aktywne s� tam najbardziej wiosn�, wtedy mozna liczy� na do�� �adne okazy karpia i amura.W �owisku wyst�puje r�...

Spokojne miejsce :)

Spokojne miejsce :)more_vert

�wirownia w Owi�skach jest to bardzo obfity w r�ne gatunki ryb staw na kt�ry trzeba mie� zezwolenie ( 300 z�oty ca�y rok normalny 150 ulgowy) , ale op�aca si� wykupi�.Pierwsze co nas najbardziej przekonuje jest to , �e s� tam pi�kne ryby zaczynaj�c od tych ma�ym ko�cz�c na tym po 15 kilo jak nie...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Glinianka Kotlin

Glinianka Kotlinmore_vert

Du�a glinianka .Nad ten zbiornik mo�emy dojecha� autem bez �adnego problemu poniewa� przy samym akwenie przebiega asfaltowa droga, a przy niej usytuowany jest parking na kt�rym to mo�emy �mia�o zostawi� auto.Staw cechuje si� du�� g��boko�c...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rusa�ka-Gol�cin

Rusa�ka-Gol�cinmore_vert

Trzeba mie� szcz�cie �eby co� wi�kszego dopa��. ale polecam ten zbiornik �wietne miejsc�wki. Ja nie narzekam.                              ...

Jezioro St�szewskie

Jezioro St�szewskiemore_vert

Jezioro St�szewskie jest du�ym jeziorem o p�askim, piaszczystym dnie. Jezioro jest spore, idealnie do �owienia z ��dki. Z brzegu jest kilka miejsc na zasiadk�, ale trzeba si� sporo nachodzi� by takie znale��. Latem w okresie urlopowy spora presja w�dkarska, g��wnie za spraw� letnik�w.Jezioro na...

Jezioro Brze�onko woj. Pomorskie

Jezioro Brze�onko woj. Pomorskiemore_vert

Niewielkie jezioro po�o�one niedaleko Gdyni oko�o 25 km .Dane GPS : 54.455778 , 18 260640 Dobrze jest mie� mat� karpiow� ( wskazane , ja osobi�cie ze wstydem si� przyznaj� zapomnia�em ).Jezioro jest prywatne op�ata za w�dkowanie wynosi 40 z� , w�a�ciciel jeziora podejdzie wi�c z uiszc...

Jezioro Kierskie Ma�e - Gospodarstwo Rybackie Leszek Szwiec

Jezioro Kierskie Ma�e - Gospodarstwo Rybackie Leszek Szwiecmore_vert

https://www.facebook.com/lowiskomalykiekrz�owisko w�dkarskie na jez. Ma�e Kierskie- niewielkie jezioro linowo-szczupakowe- mo�liwo�� wypo�yczenia �odzi- pomosty, stanowiska na brzegu- ryby spokojnego �eru: karp, leszcz, lin, kara�, p�o�, amur- ryby drapie�ne: szczupak,...

�owisko na Ranczo.

�owisko na Ranczo.more_vert

Zapraszamy do NOWO otwartego �OWISKA Posiadamy 3 zarybione stawy, a w nich: karpie, liny, sumy, okonie, jesiotry, liny oraz wiele innych gatunk�w. �owisko na Ranczo znajduje si� w przepi�knej okolicy: dooko�a lasy, �aki oraz przep�ywaj�ca kilka metr�w dalej rzeka Moszczenica.Wspania�a...

wr��reply