menu

�owiska

Okr�g PZW Radom

wr��reply

Dolna I��anka

Dolna I��ankamore_vert

Chc� zaprezentowa� Pa�stwu m�j projekt stworzenia ciekawego �owiska. Zaznaczam, �e nie b�dzie to �owisko komercyjne, zatem nie wykorzystuj� forum do umieszczenia reklamy. Ale do rzeczy; mam dzia�k� nad I��ank� we wsi Zaj�czk�w, gm. Chotcza. Na dzia�ce s� dwa stawy, w granicy za� p�ynie I��anka (d...

Staw G�rny w Pionkach

Staw G�rny w Pionkachmore_vert

Staw G�rny w Pionkach powsta� w roku 1929, jako zbiornik zaporowy poprzez spi�trzenie rzeki Zago�d�onki. Zosta� zmodernizowany do dzisiejszej formy w po�owie lat 70tych ubieg�ego stulecia. Pierwotnie tereny, kt�re aktualnie zajmuje by�y naturalnymi rozlewiskami wspomnianej rzeki. Dzisiaj akwen ma...

Jezioro Kozienickie

Jezioro Kozienickiemore_vert

Jezioro Kozienickie woj mazowieckieChcialbym dzis przedstawic Wam koledzy wedkarze po kiju jezioro Kozienickie. Pisza ze jest to jezioro ale gdy je zobaczylem wyglada mi bardziej na rzeke lub kanal.Ale nie wazne wazne ze bylem tam i musze przyznac ze sa tam przepiekn...

Wis�a Wilczkowice G�rne

Wis�a Wilczkowice G�rnemore_vert

�owisko znajduje si� w Wilczkowicach G�rnych po lewej stronie Wis�y, obok Elektrowni Kozienice. Jest tu nieznacznie cieplejsza woda z powodu elektrowni, co ryby odczuwaj� gdy� zaznaczaj� swoj� obecno��.S� tutaj zalane g��wki kt�re s� miejscem stacjonowania P�oci, Sandaczy i Boleni. Za g��wkami n...

Kwadraty

Kwadratymore_vert

[p]Witam,Dlaczego ,,kwadraty"" - Kamienne lub betonowe umocnienia biegn�ce r�wnolegle do nurtu nosz� nazw� „opasek”. G��wki spi�te opask� zamykaj� kawa�ek wi�lanej wody, tworz�c zastoisko, czyli „klatk�”. Pomi�dzy g��wkami niespi�tymi opask� powsta�y „cichacze&#...

Zalew Lipsko

Zalew Lipskomore_vert

Zalew w Lipsku jest zbiornikiem o wielko�ci oko�o 2 hektary, mo�e troch� wi�cej. Jest w nim bardzo du�e pog�owie p�oci, karpia, jazia, amura oraz wiele innych gatunk�w ryb zar�wno drapie�nych jak i spokojnego �eru. Niestety normalnie mo�na pow�dkowa� na tym zbiorniku tylko wczesn� wiosn� lub p�...

Zbiornik �aziska - Cha�upki �aziska

Zbiornik �aziska - Cha�upki �aziskamore_vert

Pierwszy raz opisuje zbiornik wiec prosze o wyrozumia�o��. Zbiornik ten jest bardzo starym zbiornikiem kt�ry moim zdaniem by� zapomniany przez PZW poniewa� je�dzi�em tam bardzo cz�sto i nigdy nie widzia�em zeby kto� tam sprawdza� czy w�dkarze posiadaj� uprawnienia do w�dkawania. Ryb tam by�o mn�s...

Zbiornik zaporowy Borki w Radomiu.

Zbiornik zaporowy Borki w Radomiu.more_vert

Zalew Borki umiejscowiony jest w radomskiej dzielnicy o tej samej nazwie. Ma powierzchni� oko�o 9 ha, jest zbiornikiem zaporowym o �redniej g��boko�ci 1,4m. Dojazd nie stanowi �adnego problemu. Niedaleko mamy przystanki komunikacji miejskiej a z obu stron zalewu znajduj� si� obszerne park...

Zalew wodny na rzece Mogielanka

Zalew wodny na rzece Mogielankamore_vert

WitamSpr�buje Was zach�ci� do BARDZO ciekawego �owiska . A wi�c jest to dwu hektarowy zalew wodny na rzeczce Mogielanka , (zbiornik zaporowy ) o g��boko�ci max 5 m . Znajduje si� w miejscowo�ci B��d�w woj. Mazowieckie ,okr�g PZW Radom. Dojazd bardzo prosty - trasa z Nowego Miasta (nad Pilic�) do...

Rzeka Wis�a w okolicach Kozienic

Rzeka Wis�a w okolicach Kozienicmore_vert

Wis�a w pobli�u Kozienic p�ynie przez dzik� Puszcz� Kozienick�, dzi�ki kt�rej zawdzi�cza sw� naturalno��. Wi�lane ostrogi w okolicach Kozienic s� d�ugie i niskie. Ich szczyty ��cz� solidne, poro�ni�te traw� kamieniste opaski, tworz�c odci�te od rzeki du�e klatki. Opaski z jednej strony obmywa g��...

Zbiornik Fosa w Szydlowcu

Zbiornik Fosa w Szydlowcumore_vert

Zbiornik Fosa jest niewielkim akwenem otaczaj�cym Gr�d Odrow���w w Szyd�owcu.Przez zbiornik przep�ywa rzeka Korzeni�wka.Dno zbiornika jest lekko muliste.Miejsc do w�dkowania jest sporo ale nie wolno w�dkowa� z wyspy na kt�rej znajduje si� gr�d.Woko�o fosy jest du�o miejsc parkingowych.W zbiorniku je...

Zbiornik Koszor�w

Zbiornik Koszor�wmore_vert

Zalew w Koszorowie zosta� zbudowany nad rzek� Koby�k� w powiecie szyd�owieckim w gminie Chlewiska.Zalew jest w�asno�ci� Wy�szego Seminarium Duchownego w Radomiu.Lustro wody ma oko�o 10 ha.W najg��bszy miejscu jest oko�o 4 metr�w a �rednia g��boko�� to 1,5 m. Dno zbiornika jest piaszczyste z du�� ilo...

Zbiornik Jastrz�b

Zbiornik Jastrz�bmore_vert

Zalew w Jastrz�biu jest to �wie�o wyremontowany zbiornik na terenie gminy Jastrz�b nieopodal Szyd�owca.Zalew zosta� nape�niony w grudniu 2009 roku. Lustro wody ma ponad 10 ha.W najg��bszym miejscu jest oko�o 3 metr�w ale tak jest tylko blisko tamy �rednia g��boko�� to oko�o 1,6 m.Koryto rzeki na tym...

I��anka- Mir�w

I��anka- Mir�wmore_vert

Jest to ma�a rzeka w wojew�dztwie mazowieckim o d�ugo�ci 77km nazwa wzi�a si� z miejscowo�ci I��a , poniewa� w tej miejscowo�ci rozlewa si� na system czterech jezior przep�ywowych. Najmniej zanieczyszczony odcinek I��anki to Kowalk�w-Ruda-Dobiec. Jest lewobrze�nym dop�ywem Wis�y do kt�rej wpada ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zalew Borki

Zalew Borkimore_vert

Zalew Borki znajduje sie w Radomiu przy ulicy Krasickiego.Zalew wybudowano w latach 70 w roku 1999-2001 zosta� on odnowiony. Na prawd� miejsce fajne do odpoczynku i �owienia ryb, kt�re w tym zbiorniku sa narpawde spore a szczeg�lnie karpie amury i karasie. Je�li ktos lubi spining...

Piekne miejsca na ryby

Piekne miejsca na rybymore_vert

Witam wszystkich zapalonych wedkarzy. Jak w temacie bede opowiadal o pieknej rzece jaka jest Pilica na odcinku falecice do mostu w bialobrzegach. Nad pilice jedzie sie za bialobrzegi skreca sie za falecice ,a potem w miejscowosc gory jest tabliczka do skr�tu( G�ry 0,5km). Przejez...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Wodanowskie (Chyzi�skie)

Jezioro Wodanowskie (Chyzi�skie)more_vert

Link do widoku jeziora na Google Maps:http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=51.838628,21.272943&spn=0.003944,0.011319&t=h&z=17Ma�e jezioro o pod�u�nym kszta�cie po�o�one obok wsi Mniszew - �atwy dojazd od strony drogi wojew�dzki...

Jezioro Kozienickie na ryby

Jezioro Kozienickie na rybymore_vert

Jeziorko to jest starorzeczem wis�y . Jest tu du�o rodzaj�w ryb , dla ka�dego co� dobrego . Znajduj� si� tu sandacze , szczupaki , okonie , p�otki , uklejki , pi�kne leszcze . Ale to nie wszystko s� tu tak�e ( w niewielkich ilo�ciach ) amury , karpie , liny ,sumy . Lecz jedynym problemem tego jez...

Rzeka Radomka poni�ej mostu w Jastrz�bi

Rzeka Radomka poni�ej mostu w Jastrz�bimore_vert

Ten akwen obfituje w wiele ryb i warto go odwiedzi�. �rednia g��boko�� rzeki to 1,0-2,5m. Coraz to cz�ciej trafiaj� si� wi�ksze jazie �adne p�ocie a tak�e leszcze i szczupaki. Bardzo rzadko je�dzi kontrol PSR co by si� bardzo przyda�o poniewa� miejscowi k�usole maj� raj. Od mostu w d� rzeki mo�...

Zbiornik Domani�w

Zbiornik Domani�wmore_vert

Witam wszystkich .Juz w czwartek 22.04 wyje�dzam ze szwagrem z przyczep� kempingow� nad Domani�w :) ko�ystaj�c z okazji i mojego " podniecenia " chcia�em przedstawi� tym kt�rzy jeszcze nie znaj� tego akwenu troche fakt�w na jego temat.Zalew DomaniowskiJest to zbiornik retencyjny o pow...

wr��reply