menu

Ko�o PZW RCK Rogo�no

Strona internetowa Ko�o PZW RCK Rogo�no - zosta�a wygenerowana przez portal wedkuje.pl. Przy��cz si� do spo�eczno�ci swojego ko�a PZW i b�d� na bie��co. Z tej zak�adki dowiesz si� min. o zawodach w�dkarskich i aktualno�ciach. Podziel si� swoj� wiedz� w�dkarsk� z cz�onkami swojego ko�a na forum.


Dane Teleadresowe ko�a (adres, e-mail, telefon):

Wojew�dztwo: Wielkopolskie
Powiat: Obornicki
Okr�g PZW:
Miasto: Rogo�no Wlkp
Kod pocztowy: 64-610
Ulica: Osiedle Przemys�awa 11/19
Telefon: 669-212-221
Faks:
Adres e-mail: pzwrckrogozno@gmail.com
Adres www: www.pzw.org.pl/rckrogozno/
W�adze ko�a:

Prezes - Eugeniusz Wielgosz
Sekretarz - Dariusz Gracz
Skarbnik - mgr Mariusz Wielgosz
Gospodarz ko�a - Wojciech Z�och
Cz�onek - Zenon Ja�oszy�ski
Cz�onek - mgr Roman Szuberski

Dane wprowadzi�: seat »

Lokalizacja na mapie:

 

Aktualno�ci z naszego ko�a:

Nasze �owiska:

Nasze rekordowe okazy:    W�dkarze - Ko�o PZW RCK Rogo�no: