menu

poprzednie  nast�pne

karp z�apany na �wirowni pod Kro�niewicami,wa�y� 5,65kg przy d�ugo�ci 67cm

Autor: Piotr D�bski