menu

poprzednie  następne

Wprawdzie tylko 1,15 kg ale był - wrzesień 2009 r - Drwały

Autor: Jerzy Wieczorek