menu

poprzednie  nast�pne

Rozpocz�cie sezonu pstr�gowego :) W ko�cu mo�na by�o wej�� w wod� na spokojnie �e nie dostanie si� w g�ow� czy w plecy 8gramow� gum� :D 8kontakt�w ,z�owi�em 4 kr�tkie pstr�gi(takie jak na foto) ,2 spad�y w tym jeden grubo powy�ej 30cm oraz mia�em dwa odprowadzenia pod same nogi.

Autor: yakuza yakuza