menu

poprzednie  nast�pne

M�j pierwszy:) ok. 35cm, rzeka Orzyc. Butelka zamiast miarki. Rybka wr�ci�a do wody.

Autor: Damian Czajka