menu

poprzednie galeria nast�pne

Odwiedziny syna w Irlandii i oczywi�cie nie oby�o si� bez w�dkowania. To by�o pierwsze w�dkowanie i pierwsza jego ryba w �yciu. Mam nadzieje, �e Robert po�knie bakcyla tak jak jego oko� woblerka.

Autor: Bogus�aw Chaczko