menu

poprzednie galeria nast�pne

  • Ryba: Oko�
  • Kto z�owi�: Marek Kuskus
  • Waga: 2.40 kg
  • D�ugo��: 48.00 cm
  • Kiedy: 0000-00-00
  • Gdzie: