menu

poprzednie galeria nast�pne

zaczepiona na spinning

  • Ryba: To�pyga
  • Kto z�owi�: Micha� Nazarowicz
  • Waga: 4.20 kg
  • D�ugo��: 63.00 cm
  • Kiedy: 2013-09-21
  • Gdzie: staw w Lubyczy Kr�lewskiej