menu

poprzednie galeria nast�pne

  • Ryba: Szczupak
  • Kto z�owi�: Micha� Nazarowicz
  • Waga: 1.37 kg
  • D�ugo��: 0.50 cm
  • Kiedy: 2011-10-31
  • Gdzie: rzeka So�okija