menu

Zdj�cie do artyku�u "Z w�dk� przez Gda�sk"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 4/11

Zach�d s�o�ca, na horyzoncie fragment stoczni

Autor: Arkadiusz Buczek

wr��