menu

Zdj�cie do artyku�u "Robinson Bluebird T-Carp 3,6m"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 4/9

Wyci�gaj�c go na t� w�dk� na prawd� czu�am, �e co� jest na haku. Serio si� tego nie spodziewa�am.

Autor: Magdalena

wr��