menu

Zdj�cie do artyku�u "Robinson Bluebird T-Carp 3,6m"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 3/9

Kle� z gruntu na Bluebirda. Zaciekle walczy� po trzcinach i ostatecznie i tak wr�ci� do wody.

Autor: Magdalena

wr��