menu

Zdj�cie do artyku�u "W�asny sygnalizatory bra�"

poprzednie
zdj�cie: 2/2

1-pude�ko po kliszy 2-druciki 3-supe�ek 4-linka przeprowadzona przez rurk� antyspl�taniow� 5-rurka antyspl�taniowa

Autor: Micha� Kaczmarek

wr��