menu

Zdj�cie do artyku�u "Naprawa przyponu wolframowego na gor�co"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 3/9

Ch�odzenie pod zimn� wod� i jest efekt.

Autor: Marek D�bicki

wr��