menu

Zdj�cie do artyku�u "Naprawa przyponu wolframowego na gor�co"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 2/9

Szybkie nagrzewanie nad palnikiem

Autor: Marek D�bicki

wr��