menu

Zdj�cie do artyku�u "Naprawa przyponu wolframowego na gor�co"

nast�pne
zdj�cie: 1/9

Skr�cona ko�c�wka przyponu przed napraw�

Autor: Marek D�bicki

wr��