menu

Zdj�cie do artyku�u "Podp�rki w�dkarskie w�asnej roboty"

poprzednie
zdj�cie: 4/4

Pomalowana i odpowiednio ukszta�towana podp�rka.

Autor: Karol R.

wr��