menu

Zdj�cie do artyku�u "Podp�rki w�dkarskie w�asnej roboty"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 3/4

Zaostrzone i pomalowane ko�ce podp�rek.

Autor: Karol R.

wr��