menu

Zdj�cie do artyku�u "Podp�rki w�dkarskie w�asnej roboty"

nast�pne
zdj�cie: 1/4

Fragment pomalowanej i gotowej do u�ycia podp�rki.

Autor: Karol R.

wr��