menu

Zdj�cie do artyku�u "Kapitan Sportowy, s�dzia i �wietny w�dkarz"

poprzednie
zdj�cie: 4/4

Drugi z prawej - na W�dkarskich Mistrzostwach Europy - pojecha� podpatrze� najlepszych s�dzi�w

Autor: zbigniew Gralewski

wr��