menu

Zdj�cie do artyku�u "Kapitan Sportowy, s�dzia i �wietny w�dkarz"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 3/4

Pierwszy z prawej - jako s�dzia g��wny i organizator

Autor: zbigniew Gralewski

wr��