menu

Zdj�cie do artyku�u "Podlodowe zawody w�dkarskie ko�o Zad�bie w Skierniewicach"

poprzednienast�pne
zdj�cie: 4/8

STASIEK GRZYB w trakcie rywalizacji.

Autor: Wies�aw Kubacki

wr��