menu

Zdj�cie do artyku�u "Podlodowe zawody w�dkarskie ko�o Zad�bie w Skierniewicach"

nast�pne
zdj�cie: 1/8

Zwyci�zca zawod�w ANRZEJ BARTCZAK.

Autor: Wies�aw Kubacki

wr��