menu

Zdj�cie do artyku�u "Koledzy - przestrzegajcie regulaminu"

poprzednie
zdj�cie: 3/3

Szkoda by by�o przez w�asn� g�upot� rozsta� si� z tymi "przyjaci�kami".

Autor: Grzegorz Le�niak

wr��