menu

Zawody k� Warszawa Ursyn�w oraz �omianki.

utworzono: 2024/02/22 22:17

more_vert

darecki1979
[2024/02/22 22:17]

Zarz�d K� PZW nr 28 Warszawa
Ursyn�w oraz nr 67 �omianki maj� przyjemno�� zaprosi� wszystkich Cz�onk�w i Cz�onkinie na mi�dzyko�owe, towarzyskie zawody feederowe. Jednoturowa rywalizacja odb�dzie si� w niedziel�, 10 marca 2024 r. w Niepor�cie.

Zawody zostan� rozegrane na �ywej rybie, zgodnie z Regulaminem RAPR, a tak�e Regulaminem zawod�w w w�dkarstwie feederowym. Dopuszczamy stosowanie rurek antyspl�taniowych!

Przypominamy o konieczno�ci posiadania siatki na ryby o d�ugo�ci minimum 3 m, podbieraka i wypychacza.

7:00 - zbi�rka uczestnik�w zawod�w w Niepor�cie
(52.420681, 21.039788) na parkingu przy niebieskiej k�adce 
7:30 - odprawa i losowanie

9:00 – rozpocz�cie zawod�w*

12:55 – 5 minut do ko�ca zawod�w*

13:00 – zako�czenie �owienia i wa�enie ryb*

14:30 – 15:00 - og�oszenie wynik�w oraz wr�czenie
nagr�d*

15:00 - grill /pocz�stunek*

* godziny mog� ulec zmianie


Wsp�rz�dne miejsca zbi�rki dla os�b korzystaj�cych z nawigacji (wg Google Maps): 52.420681, 21.039788

Zapisy na zawody prowadzi od 22.02.2024 r. Edyta Ponichtera poprzez zg�oszenia SMS pod numerem tel. 600 452 527.

Zrzutka na grilla 20 z�.

Bardzo serdecznie zapraszamy do
udzia�u!


Z w�dkarskim pozdrowieniem

Zarz�dy K� PZW nr 28 Warszawa-Ursyn�w oraz nr 67 �omianki
Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


    replywr��