menu

��dka zan�towa od 300 do 600 z�

utworzono: 2024/02/07 21:21

more_vert

MATEUSZ 3729
[2024/02/07 21:21]

Cze�� koledzy.

Wiem, �e taki temat ju� by� i podobne, ale by�o to ju� do�� dawno, a sytuacja, r�ne indywidualne uwarunkowania, dost�pno�� i ceny si� zmieniaj�.

Ot� jak dot�d by�em i nadal jestem i b�d� zwolennikiem tradycyjnych metod w�dkowania, a �ci�lej chodzi mi o �owienie z rzutu.

Musisz przy takim �owieniu sam wiedzie�:
 jaki ci�arek wybra�, aby �y�ka-plecionka, w�dka wytrzyma�a, jaki u�y� materia� przyponowy i trafi� idealnie (prawie) w miejsce, kt�re si� wcze�niej wybra�o, itd.

Chodzi mi w tym wypadku o karpiarstwo, w szerokim tego s�owa znaczeniu.

Wiadomo, �e w�dkarstwo, to du�e koszty tego znamienitego hobby i sposobu na relaks, a wspomniane karpiarstwo, na pewno w tym przewodzi.

Mimo tradycyjnych metod, ostatnio sytuacja zmusza mnie do zakupu ��dki zan�towej.
Cho� z rzutu te� b�d� na pewno �owi�, w zale�no�ci od sytuacji i czasu.

Z uwagi na wspomnian� wcze�niej przeze mnie charakterystyk� mojego �owienia i koszty, kt�re ju� co roku ponosz�, ��dka powinna by� wystarczaj�ca do wywozu 2-6 w�dek na 6-30 godzin �owienia ( ewentualnie zaopatrzy�bym si� w zapasowy akumulator)
��dka powinna by� oczywi�cie tania, sprawdzona ju� przez innych w�dkarzy.
�owi�c z rzutu, odleg�o�ci mam od 65 m do 110 m.

��dk� tak� mam ju� upatrzon�, chcia�bym jednak zasi�gn�� informacji od koleg�w, kt�rzy tak� ( albo podobn� ��dk� czy z podobnymi funkcjami, osi�gami) ju� u�ywaj� czy u�ywali.
A mo�e wska�ecie mi inne modele ��dek.

Modele przeze mnie znalezione, to: D16 i mo�e D16 B

https://allegro.pl/oferta/lodka-zanetowa-d16-400-500m-12633934771

Wiadomo, �e s� te� od r�nych sprzedawc�w, gdzie r�ni� si� cen�, do�� nieznacznie, a mo�na wybra� od razu ��dk� z mocniejszym akumulatorem, np.

https://allegro.pl/oferta/lodka-zanetowa-d16-400-500m-rc-lodka-2kg-12000mah-14896303524


Jedna z GPS (mo�liwo��, min. zaznaczenia sta�ych punkt�w, gdzie zawsze ��dka tam w to samo miejsce wywiezie zestawy i bodaj�e powr�t na miejsce startu)
Tu ta z GPS:

https://allegro.pl/oferta/lodka-zanetowa-d16b-1-komorowa-400-500m-gps-11484680276

Te modele s� jak na razie zdecydowanymi faworytami.

I ��dka bez tej funkcji.
Przyznam, �e mi wystarczy chyba ta bez GPS.
Jeszcze nie zdecydowa�em.

Jest w tych ��dkach, tzw. system wyrzutowy, uwalniania zestawu z przyn�t� czy zan�ty.
I ten system w tej ��dce uwa�am za niezbyt fortunny, ale mo�e kto� ma z nim do�wiadczenia, tak�e przy innych ��dkach, niekoniecznie przy tej, kt�r� tu przedstawi�em.

W tym roku chcia�bym zastosowa�, zestaw ko�cowy na, tzw. zrywk�, czyli zamiast ci�arka zastosowa� kamie� o wadze od 130 g do nawet mo�e 300 g.

Czy ten system w ��dce (wyrzutowy) sobie z takim ci�arkiem poradzi?
I jak zachowuje si� sam przypon w�osowy czy nie spl�cze si� przy takim wyrzucie tej spr�yny ��dki?
Jakie macie og�lnie spostrze�enia, je�li chodzi o takie proste ��dki zan�towe?
Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

zd-wola
[2024/02/15 12:14]

V020 GPS  bateria12000 Ah  40 punktów GPS .  Dla mnie super.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��