menu

Okr�g Nowy S�cz - kpina , utrudnienia dla w�dkarzy

utworzono: 2024/01/22 18:00

more_vert

Pekos
[2024/01/22 18:00]

Nowy regulamin w�dkarski znowu przeciw w�dkarzom. Na odcinkach g�rskich Poprad i Dunajec zabieraj� odcinki do w�dkowania Podstawowa sk�adka w g�r�, wody coraz mniej a o rybach to ju� nie wspomn� -sza�u nie ma i dodaj� nowe odcinki specjalne. Teraz na rzekach g�rskich zamiast w woblerze 2 kotwic z 3 grotami ma by� 1 z dwoma grotami lub 2 haki pojedyncze. Kpina jaja robi� sobie z w�dkarzy .Wszyscy spinningi�ci z kt�rymi si� spotykam i rozmawiam s� wstrz��ni�ci tym nowym regulaminem. Masakra!! Trzeba temu zapobiec by coraz wi�cej ludzi udost�pnia�o ten post by zebra� jak najwi�cej podpis�w.  Chce z�o�y� petycje do Okr�gu Nowy S�cz i zapobiec temu co robi� .Bo to co robi� z roku na rok to ju� si� w g�owie nie mie�ci. Zabraniaj� wszystkiego nie chce by nied�ugo dosz�o do tego �e b�d� chodzi� z w�dk� po wodzie bez mo�liwo�ci zarzucania  przyn�ty. Temat�w by polepszy� sytuacje w�dkarsk� jest du�o dlatego prosz� o pisanie na forum i udost�pnianie tego wszystkim w�dkarzom k� w�dkarskich Okr�gu Nowy S�cz. Chcemy si� spotka�, wsp�lnie porozmawia�, z�o�y� petycje by odwo�a� regulamin z tymi chorymi przepisami. Chcia�bym dotrze� do tych kto zg�asza takie nowe zasady i co inicjuje im chyba tylko Ci kt�rzy nie s� w�dkarzami i im nie zale�y na rzekach .
Prosz� o kontakt 514366246

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Pekos
[2024/01/22 18:22]

Prosz� o kontakt 514366246  kto chce poprawi� sytuacj� panuj�c� w okr�gu

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

poldek1952
[2024/01/24 14:12]

mam pytanie- czy s� w sprzeda�y woblery z pojedynczym hakiem i czy zamiana kotwiczki na pojedynczy hak nie zmieni pracy wobka ?

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vertmo�e i sk�adki jedne z najdro�szych w kraju
mo�e i zakaz spinningu(!) do 30.04, wszystko robione pod muszkarzy
mo�e i Dunajec op�ata 65z�/1 dzie� (sic!)
to teraz jeszcze prawo kt�rego chyba nikt w Polsce nie widzia�

sk�adk� ju� op�aci�em, przysz�y rok kupuj� na jaki� prywatny staw i nie op�acam PZW

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��