menu

Ko�o PZW Oko� w Chociwlu. Wykup zezwole� na 2024

utworzono: 2023/12/21 12:19

more_vert

okon06
[2023/12/21 12:19]

Uprzejmie informuj� koleg�w w�dkarzy, �e pozwolenia na w�dkowanie od 1 stycznia 2024 roku sprzedawane b�d� w nowym biurze ko�a PZW nr. 6 Oko� w Chociwlu, kt�re mie�ci si� w budynku remizy OSP w Chociwlu przy ulicy Zwyci�zc�w 1.
Najbli�sze terminy sprzeda�y zezwole�:
22.12.2023 roku - od godziny 16:00 do godziny 17:00
28.12.2023 roku - od godziny 16:30 do godziny 18:00
W pilnych sprawach kontakt z prezesem ko�a - telefon 667 356 161 lub email okon6@interia.pl
 Terminy na miesi�c stycze� zostan� podane w p�niejszym czasie.
Poni�ej podaj� link pod kt�rym znajduj� si� informacje o cenach zezwole� na 2024 rok. Mo�na tam r�wnie� wykupi� ezezwolenie
Informacje o cenach zezwole� na 2024 rokCo chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


    replywr��