menu

Zakaz u�ywania modeli p�ywaj�cych na 2024r

utworzono: 2023/12/12 10:26

more_vert

strimer1
[2023/12/12 10:26]

Zarz�d Ko�a informuje, �e zgodnie z uchwa�� podj�t� na zebraniu sprawozdawczym w dniu 26.11.2023 w roku 2024 na �owisku H�omcza 2 (stawy 2 i 5) obowi�zuje ca�kowity zakaz u�ywania modeli p�ywaj�cych zdalnie sterowanych. Zapis ten nie b�dzie widnia� w regulaminie jaki b�dzie wydawany z pozwoleniem na w�dkowanie na �owisku. Jest wprowadzony w formie aneksu do obowi�zuj�cego regulaminu na 2024r.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

JKarp
[2023/12/28 12:53]

I znów tylnymi drzwiami PZW wprowadza jakie� g�upie regulaminy,
JKarp

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

amur tv
[2024/01/08 14:04]

Ciekawe nie s�ysza�em o tym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��