menu

Zawody w�dkarskie �owimy dla Zuzi 5.11.23.

utworzono: 2023/12/01 20:10

more_vert

amur tv
[2023/12/01 20:10]

Otwarte charytatywne zawody spinnigowe �owimy dla Zuzi 05.11.2023r
Wystartowa�o 57- w�dkarzy dobrych serc by oddaj�c si� swojej pasij pom�c ma�ej Zuzi �owi�c na zalewie
Mro�yczka 
Przez ca�e zawody by�a organizowna zbi�rka Pomagamy Zuzi
1.Bia�kowski Wiktor 2850 pkt
2.Biernacki Grzegorz  2350 pkt
3.Szyma�ski Kamil  2180 pkt
4.Jagodzi�ski Maciej 1720 pkt
5.J�zwiak Cezary   1500 pkt
6.S�dzikowski Kacper 1400 pkt
Najd�u�sz� ryb� by� Szczupak 66cm z�owiony przez
kol.Bia�kowski Wiktor 
��cznie punktowanych ryb :
30- Okoni 
11- Szczupak�w 
1-Sandacz
Uhonorowano te� narodami najm�odszego i najstarszego uczestnika i wszystkich junior�w.
Po rozegranych zawodach wszyscy zostali zaproszeni na ciep�y posi�ek i uroczyste rozdanie nagr�d oraz komisyjne przykazanie puszek. 
Zarz�d Ko�a chce raz jeszcze z tego miejsca podzi�kowa� wszystkim startuj�cym, wszystkim sponsorom i darczy�c� za wsparcie.  
DZI�KUJ�MY
 Sklep W�dkarski Raj ��d� 
Sklep w�dkarsko-zoologiczny Saba 
Skierniewice
Sklep Cer-Pan G�owno 
Ren-Fol G�owno 
Cukiernia Marcel Wola B��dowa 
Sklep zoologiczno-w�dkarski Kierus G�owno 
Aj Prints art.Biurowe G�owno 
WBL - Wr�bel G�owno 
Sklep Sezon�wka G�owno 
I wielu anonimowym Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


    replywr��