menu

Zbiornik Chociszew-Lesisko zamkni�ty dla w�dkarzy

utworzono: 2023/11/20 17:14

more_vert

amur tv
[2023/11/20 17:14]

Zbiornik Chociszew-Lesisko zamkni�ty dla w�dkarzy.Ze zbiornika spuszczana jest woda w celu naprawy grobli czo�owej i urz�dze� spi�trzaj�cych. Zbiornik zostaje wy��czony dla w�dkarzy od 01.10.2023 do odwo�ania.
Zamkni�cie zbiornika zatwierdzone przez Zarz�d Okr�gu PZW w Skierniewicach.
Prosimy o udost�pnienie tej informacji.Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


    replywr��