menu

Zbiorniki w Chorzewie zamkni�te po zarybianiu.

utworzono: 2023/11/20 11:16

more_vert

sieju1
[2023/11/20 11:16]

Zbiorniki zamkni�te po zarybieniu od  17.11.2023 do 01.12.2023. Na podstawie zapis�w RAPR Kielce 2021 rozdzia�u VII wprowadza si� zakaz w�dkowania na wszystkich zbiornikach poza obwodowych na okres 14  dni od zarybienia tych zbiornik�w, a nast�pnie zakaz zabierania ryb z gatunku ja�,  lin, karp  do ko�ca roku po jesiennym zarybieniu.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


    replywr��