menu

Zawody Centrum W�dkarskie Cz�stochowa 20.08.2023

utworzono: 2023/08/26 09:46

more_vert

mahomet
[2023/08/26 09:46]

Nocne Zawody W�dkarskie BIG FISH Centrum W�dkarskie Cz�stochowa 20.08.2023
W zawodach bra�o udzia� 11 w�dkarzy.1 Kurzak Henryk ,
2 Kaczorowski Jakub
3 Szersze� Krzysztof.
Najwi�ksza ryba zawod�w karp 6,73 kilograma z�owi� Kurzak Henryk.
Podzi�kowania dla piekarni Musialik, Zak�ady Mi�sne �wie�yzna, Augusto Sport �arki za pomoc i wsparcie w organizacji zawod�w .
Zarz�d Ko�a AMUR im

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


    replywr��