menu

Wyb�r kija Tele Match

utworzono: 2023/08/07 12:03

more_vert

madan91
[2023/08/07 12:03]

Witam, rozgl�dam si� za w�dk� do metody odleg�o�ciowej i mam dwie propozycje:
1. Konger Endura Tele Match 4,50m - 25g
2. Mistrall Sicata Tele Match 4,20m - 25g
Czy znajdzie si� osoba, kt�ra jest w stanie mi doradzi�, kt�ry z tych kij�w b�dzie lepszy? Rozgl�dam si� za w�dk� teleskopow� do metody odleg�o�ciowej (sp�awik przelotowy/waggler) interesuje mnie cw. 1-25g i d�ugo�� w przedziale 4.2-4.5m bud�et maksymalnie do 400z�. G��wnie chc� �owi� leszcze i brzany ale co si� trafi to nie wiem ^^. Wol� w�dziska z g��bokim ugi�ciem ale pewnie odleg�o�ci�wki takiej nie znajd� wi�c p�-parabola te� b�dzie dobra.
Nie bardzo jeszcze ogarniam temat matcha i wyb�r kija zw�aszcza teleskopowego nie jest �atwy, nie chc� �owi� na sztywny "kij od szczotki".

Pozdrawiam.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


    replywr��