menu

Haczyki do �owienia na metod�.

utworzono: 2023/08/06 15:40

more_vert

amator91
[2023/08/06 15:40]

Witam, koledzy i kole�anki - jakich u�ywacie haczyków do �owienia na metod�?

Ja w�dkuj� tylko na PZW tfu. W tym roku ogólnie jest s�abo, bior� g�ównie kr�py i dlatego ka�da wi�ksza ryba jest na wag� z�ota. Na przedostatnim wypadzie los si� u�miechn�� i by�a konkretna ryba, bo od razu poczu�em j� na kiju, niestety po 10 sekundach spinkaa, a sytuacja ju� mi si� zdarzy�a kilka razy w tym roku.

Poniewa� ryb nie zabieram, �owi�em do tej pory na haczyki rozmiar 12 bezadziorowe. Po ostatniej spince zmieni�em na 12 z zadziorem. Mimo to wczoraj równie� mia�em kilka spinek, aczkolwiek nie by�y to tak du�e ryby jak ta o której wspomina�em wy�ej.

Teraz zastanawiam si� czy mo�e problem nie le�y w haczyku z zadziorem czy bez, lecz w rozmiarze haka. Mo�e rozmiar 10 to lepsza opcja? Na jakie rozmiary wy najcz�ciej �owicie? Dzi�ki :)
 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


    replywr��