menu

Melasa w zan�cie z glin� .

utworzono: 2023/07/31 16:43

more_vert

Filip129
[2023/07/31 16:43]

Witam,
Jestem pocz�tkuj�cym w�dkarzem i ostatnimi czasy sporo czyta�em o melasie, jej zastosowaniu i w�a�ciwo�ciach. Z racji tego, �e w miejscu, w któym �owie wyst�puj� leszcze, a wi�c obra�em je sobie za cel. S�ysza�em, �e na du�e ryby lepiej dzia�a zan�ta niepracuj�ca, zbita, która osiada na dnie bez smu�enia. Tutaj moje pytanie - czy �owi�c na koszyk jest sens dodawa� do zan�ty z glin�, melas� w celu jej zbiciu? Dodam, �e miejsce, w którym �owie ma oko�o 4/5m g��boko�ci. 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

hakon
[2023/08/01 15:48]

Melasa jest prawie zawsze dobrym pomys�em. dos�adza mieszank� i gasi j�

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��