menu

Feederowe Mistrzostwa Ko�a 16.04.2023 .

utworzono: 2023/05/25 20:21

more_vert

amur tv
[2023/05/25 20:21]

Mistrzostwa Ko�a w W�dkarstwie Feederowym
Zarz�d Ko�a Miejskiego PZW w Rawie Mazowieckiej zaprasza swoich cz�onk�w na feederowe zawody w�dkarskie o Mistrzostwo Ko�a 2023 r. Zawody odb�d� si� w dn. 16.04.2023 r. na zbiorniku Tatar- Dolna w Rawie Mazowieckiej w jednej 5-godzinnej turze. Zbi�rka zawodnik�w o godz. 7.00 od brz�zek.
�owimy zgodnie z regulaminem PZW.
Serdecznie zapraszamy.
Zarz�d Ko�aCo chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

andek
[2023/05/26 14:17]

Popraw date - chyba powinna by� inna. Powodzenia wszystkim :)

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��