menu

Zawody surfcastingowe ko�a Energetyk odwo�ane.

utworzono: 2023/05/24 21:07

more_vert

skleppilker
[2023/05/24 21:07]

Zarz�d ko�a nr 26 Energetyk informuje, �e z przyczyn nie zale�nych od ko�a zawody Surfcastingowe zastaj� odwo�ane.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


    replywr��