menu

Informacja dla w�dkarzy od Ko�a Miejskiego

utworzono: 2023/05/24 12:07

more_vert

amur tv
[2023/05/24 12:07]

Zarz�d Ko�a Miejskiego informuje, �e w zwi�zku z zawodami w�dkarskimi wy��czony z og�lnego w�dkowania zostaje brzeg zbiornika Tatar- Dolna od strony ul. 1 Maja (odcinek od zapory czo�owej do brz�zek). Wy��czenie obowi�zywa� b�dzie w niedziel� 26.03.2023 r. od god�. 05.00 do god�. 15.00
Zarz�d Ko�aCo chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


    replywr��