menu

Zawody Belonada odwo�ane

utworzono: 2023/05/05 16:11

more_vert

soldiers1988
[2023/05/05 16:11]

Zarz�d Ko�a nr 26 Energetyk informuje ,�e ze wzgl�d�w organizacyjnych zawody Belonada zaplanowane na dzie� 13.05.23 zostaj� odwo�ane.
Zarz�d Ko�a 
                                                                                                                                                


Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


    replywr��