menu

Jaxon Red Wind spin 1-7g

utworzono: 2023/03/08 18:36

more_vert

KamilOKON
[2023/03/08 18:36]

Jakie s� wasze opinie o red wind 1-7 i czy lepiej wzi�� inny ul w tej cenie?

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Sith
[2023/03/13 06:40]

Osobi�cie wybra�bym Grey Stream o tej samej gramaturze. To sprawdzona seria i zbiera do�� pozytywne opinie.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Paul Sanders
[2023/04/28 09:37]

Cze��. Osobi�cie u�ywam Mikado Bixlite 1-7g. Bardzo fajny bud�etowy kijek do UL, dobre opinie kolegów co znaj� si� na rzeczy.  

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Tomasz J
[2023/04/28 13:55]

Grey Stream to ju� niemal legenda je�li chodzi o sprz�t bud�etowy. Red Winda mia�em w �apie i sprawia� ca�kiem sympatyczne wra�enie, �adnie si� �aduje, dobrze oddaje prac� przyn�ty, trzeba tylko lubi� �owi� wklejkami, ja za nimi nie przepadam.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��