menu

Wędkowanie osoby do lat 14

utworzono: 2019/05/10 07:32

more_vert

Mateusztwar
[2019/05/10 07:32]

Witam, mam kartę wędkarską, mój brat ma 12 lat, może łowić bez karty pod moją opieką? Na ile wędek jeśli może?

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

more_vert

spines21
[2019/05/10 09:20]

5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z  następującymi  ograniczeniami:  w  ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.
6. Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień,  stanowiska  i  dziennego  limitu  połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową mają prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę;
b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i  dziennego  limitu  połowu,  osoby  pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodąÂ  spinningowąÂ  i  muchową.  Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

more_vert

osa12
[2019/05/10 10:46]

Nie mają tu znaczenia przepisy PZW (to nie jest źródło prawa obowiązujące w Polsce).

Niestety ustawa o rybactwie śródlądowym posiada zapis:

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

Zgodnie z nim aby uprawiać Amatorski Połów Ryb na wodach publicznych państwa polskiego Twój brat musi być pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską.


 

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

more_vert

plewka
[2019/05/13 09:12]

Niestety nie może. Napewno pamiętasz jak miałeś tyle lat co brat to mogłeś łowić tylko pod opieką osoby dorosłej, posiadającej karte wędkarską i na jedną wedkę.

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

more_vert

osa12
[2019/05/13 11:43]

Prawo polskie nie zabrania łowienia osoby do 14 lat na dwie wędki. 
PZW nie tworzy prawa.
Na wodach własności PZW może takie regulacje wprowadziać.

Na wodach publicznych (obwody rybackie) użytkowanych przez PZW nie widzę podstaw prawnych do takiego ingerowania w obowiązujące prawo w Polsce.
Jakie zapisy mogłyby to umożliwiać ?

Ma pewne prawo do wprowadzenia dodatkowych uregulowań aby prowadzić "racjonalną gospodarkę" ale ograniczenie do 1 wędki nie wydaje się tu adekwatne do tego zapisu.

Dodatkowo aby taka osoba uprawiała Amatorski Połów Ryb w obwodzie rybackim według prawa musi posiadać zezwolenie uprawnionego do rybactwa. 

Więc dlaczego miałaby łowić na jedną wędkę?

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

more_vert

51Marek
[2019/05/19 10:29]

Twoja odpowiedź gwarantuje mandat !!! Lub sąd w przypadku odmowy przyjęcia mandatu! Sprawdź to na własnej skórze. Każdy DZIERŻAWCA wnosi opłatę za dzierżawę i ma OBOWIĄZEK prowadzić racjonalną gospodarkę ryubacką. I to on ustala prawo i obowiązki jakie na tej wodzie obowiązują wszystkich. A więc i PZW ma do tego prawo! Na wodach będących TYLKO  we władaniu Państwa, możesz czynić jak piszesz. A idąc dalej twoim tokiem rozumowania, to samo ma zastosowanie na wodach będących we władaniu  PGRyb i innych właścicieli i dzierżawców wód ??? Tak na marginesie, czy wiesz, że by mieć kartę wędkarską, musisz zdać stosowny egzamin w jednostce organizacyjnej PZW ???

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

more_vert

osa12
[2019/05/19 17:20]

Nie masz pojęcia o prawie dotyczącym Amatorskiego Połowu Ryb.

Racjonalną gospodarkę rybacką prawnie prowadzi się tylko w obwodach rybackich:

Ustawa o rybactwie śródlądowym:
Art. 6. 1. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim jest obowiązany prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką.

PZW nie jest jedyną organizacją przeprowadzającą egzaminy: 

 7a. Uprawniona do powołania komisji egzaminacyjnej jest organizacja społeczna, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 21 pkt 2. Za przeprowadzenie egzaminu organizacja społeczna może pobrać opłatę w celu pokrycia kosztów jego przeprowadzenia

Takich organizacji jest sporo. PZW nie ma tu monopolu.
Zanim zaczniesz coś pisać sprawdź swoje wiadomości !

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

more_vert

osa12
[2019/05/19 17:48]

I jeszcze prawo zezwala na pewne doprecyzowanie zasad określonych przez państwo w obwodach rybackich przez uprawnionych do rybactwa:

2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydany w postaci papierowej lub elektronicznej przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby  prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb.

Jak widać ustawodawca nie dał uprawnionym do rybactwa wolnej ręki.

​​​​​​​Zmiany muszą być uwarunkowane "racjonalną gospodarką rybacką".

Nie wszystkie zapisy RAPR można pod te uwarunkowania podciągnąć.
Część z nich w obwodach rybackich są bezprawne.

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

Weź udział w dyskusjiperson


replywróć