menu

Co to za kulki proteinowe ?

utworzono: 2017/04/13 13:16

more_vert

micka7
[2017/04/13 13:16]

Witam,
na wst�pie przyznam, �e zdaj� sobie spraw� z tego, �e moje pytanie jest do�� naiwne ale nauczy�em si�, �e zawsze warto spróbowa�, wi�c do rzeczy. Sprawa wygl�da tak: dosta�em kiedy� nad wod� gar�� kulek, które jak si� potem okaza�o robi� niez�a robot�. Niestety ów jegomo�� który podarowa� mi te kulki nie chcia� zdradzi� jakiej� s� firmy, wiem tylko �e nie s� produkcji w�asnej. Kulki prezentuj� si� tak jak na zdj�ciu, maj� s�aby zapach ci�ki do okre�lenia co� w stylu chili lub czosnku, w �rodku do�� obfite w ró�ne ziarna.
Mo�e kto� po tych znikomych informacjach podejrzewa jakie mog� to by� kulki? 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Haryyy5
[2017/04/14 13:07]

Chyba nie do ustalenia na 100%. Mo�e to by� anaconda crunch, ale zapach kt�ry opisa�e� nie pasuje bo czosnkowe s� bia�e. z wygl�du pasowa�aby kukurydza, ananas, banan :

http://crazycarp.pl/kulki-zanetowe/4089-anaconda-crunch-mais-16mm-1kg.html

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

micka7
[2017/04/15 14:55]

Zapach ci�ko jest mi okre�li� bo po czasie jest naprawd� s�aby, ale dzi�kuj� bardzo za odpowied�.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

LowcyKarpi
[2017/11/30 14:13]

Zbyt du�o czasu up�yn�o i dlatego nie jeste� ju� stanie rozpozna� zapachu, natomiast tak na przysz�o�� doradz�, �e je�eli b�dziesz poszukiwa� dobrych kulek proteinowych to mo�emy pom�c i doradzi� pod tym wzgl�dem :)

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

tdyszyt
[2017/11/30 18:12]

jakie kulki kupowa� �eby nie rzuca� do wody niczego? W tym roku �owi�em na tandem baits dobry wyb�r? mi si� wydawa�y troch� twarde ale sam nie wiem raczkuje w tym temacie

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Ziomecki_sd
[2017/12/14 20:50]

Tandem jest w miar� .Ja osobi�cie, a troch� ju� karpie �owie, polecam Jet Fish. ewentualnie co� bardziej zaawansowanego z dipem czyli Dynamite Baits, troch� kosztuj� ale polecam -efekty s�.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Ziomecki_sd
[2017/12/15 20:51]

a te kulki to pitt bull wanilia i scopex na 1000000000p% tylko ta firma namiesza� potrafi

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

ratomek
[2022/07/30 23:32]Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Zawadzkitomasz
[2023/01/25 15:33]

Takie pytanie jest troch� dziwne. Piszesz, �e robi� robot�. Ale pojawia sie pytanie na jakiej wodzie te robot� robi�. Pami�taj, �e na branie ryby ma wp�yw wiele czynnik�w. Kulka czy pellet to tylko jeden z element�w. Opr�cz dobrej jako�ci kulek, czy pelletu, zawsze bardzo wazne jest ci�nienie wody, pora roku( jak g��boko �owimy), g��boko��, sondowanie dna, pogoda, oraz to na jak d�ugo przyje�d�amy nad wod� bo od tego z kolei zale�y spos�b n�cenia�  itd...Ja z regu�y jade na Massive Baits i zawsze mi sie doskonale sprawdzaj�. Oczywi�cie �owienie jest poprzedzone sondowaniem i poznaniem wody.
Je�eli chcesz spr�bowa�, to polecam szczeg�lnie kultow� seri� Strawberry Bergamotta, kt�ra przynios�a mi juz kilka sztuk 20+:)
Link do kulas�w masz poni�ej. Pozdrawiam
Kulki Massive
Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��