menu

Bia�a karta w�dkarska

utworzono: 2014/01/07 10:07

more_vert

Luisiano
[2014/01/07 10:07]

Witam,   
w zesz�ym roku zrobi�em kart� w�dkarsk�- gdzie mo�na �owi� na bia�� kart�?
 Interesuj� mnie tereny Bytomia Piekar �l�skich i okolic. 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

bonek18
[2014/01/07 10:17]

Masz kolego 2 wyj�cia. Albo op�aci� sk�adk� PZW (chyba �e ju� to zrobi�e� na okr�g Katowicki) lub jezdzi� na jakie� �owiska komercyjne.


Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

berthold
[2014/01/07 11:17]

Masz kolego 2 wyj�cia. Albo op�aci� sk�adk� PZW (chyba �e ju� to zrobi�e� na okr�g Katowicki) lub jezdzi� na jakie� �owiska komercyjne.mo�e �owi� na stawach nie obj�tych przez PZW tak zwanych gminnych sporo jest takich ma�ych sadzawek nie wiem jak pod bytomiem ale w rudzie �l�skiej jest sporo takich stawik�w i co ciekawe ryb tam na og� jest wi�cej ni� obj�tych tak zwan� opiek� przez PZW


Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Roxola
[2014/01/07 11:54]

W Bytomiu takich staw�w jest od groma. Takie najbardziej znane, to znajduj�ce si� w Rezerwacie ptactwa wodnego, czyli ...�abie do�y.  
Zaczekaj jak w�tek przeczyta Darek @perwer - to b�dziesz mia� bardzo szczeg�owe dane o �owiskach na "Bia�� kart�" w Bytomiu  :) Ja znam siedem takich miejsc, a jest wi�cej.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Artur z Ketrzyna
[2014/01/07 12:45]

Na wszystkich wodach pa�stwowych na kt�rych nie ma op�at za w�dkowanie. 
To znaczy takich na kt�rych nie ma uprawnionego do rybactwa.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Luisiano
[2014/01/07 19:08]

czy mo�esz uchyli� mi r�bek tajemnicy i powiedzie� gdzie s� te miejsca? 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Basia Kier
[2022/12/28 19:17]

Szkoda, �e w mojej okolicy nie ma sensownych wód No-PZW, tylka jakie� zapyzia�e komercje. Có�, za na�og przyjdzie zap�aci�.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

kaziq
[2023/01/05 17:36]

Teleskop który mo�na zwin�� do plecaczka i spierdziela� w las.
Takie b�dzie moje w�dkarstwo anno domini 2023

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

yakuza KRA
[2023/01/05 20:22]

Wszystko ju� maj� zaplanowane niestety. To �e lasy rzedn� czas si� zmienia i coraz trudniej o jelenia te� wiedz�, zap�ac� za nich ci lojalni. To �e ci co op�acili i nad wod� spotkaj� w�dkarzy na przypale to ju� wszyscy wiemy. Ja wiem jedno w�� który nas dusi zawsze skór� zmieni� mo�e ale serca nie zmieni. Dlatego zamiast siedzie� po uszy w bagnie za w�asne z�otówki wol� po pas w bagienku:) jak na grzybach za darmo.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

jurasek15
[2023/01/05 20:41]

Teleskop który mo�na zwin�� do plecaczka i spierdziela� w las.
Takie b�dzie moje w�dkarstwo anno domini 2023
Troch� jak wsiadanie po piwie za kierownic�, niejeden tak robi, niby nic si� nie dzieje, ale czy jest to powód do chwalenenia si�?

Dla przyk�adu, poni�ej - stawy na bia�� kart�, z rybami o których si� na PZW nie �ni�o. :) 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

zenfr
[2023/02/17 22:18]

caly problem w�dkarstwa le�y w tym,�e nikt nie przestrzega przepisów, ktore reguluj� zasady w�dkowania.1 konstytucja 2 Ustawa o rybactwie �rodl�dowym 3 prawo wodne, ktore okre�la czyje s� wody granice obwodow rybackich i zasady korzystania z wod.(Rybanaga blogspot com)w tym blogu jest omówione.Mi�ej lektury.tak na szybko.Karta wedkarska no ostatniej stronie zawiera istotne prawdziwe informacje.
 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

yakuza KRA
[2023/08/18 12:06]

Ciekawostki z innych kraj�w .Austria wprowadzi�a zakaz spinningu na Dunaju od 01-01 do 01-06 dotyczy w�d nizinnych .Zakaz ma na celu utrzymanie kurcz�cej si� populacji ryb drapie�nych. Dodatkowo zostaje na tej rzece wprowadzony okres ochronny dla karpia dunajskiego. Bawaria kraj zwi�zkowy przyklepa� odstrza� wydry w celu ochrony gospodarstw rybackich. Czechy limitowane po�owy na niekt�rych rzekach pstr�gowych w celu ograniczenia presji w�dkarskiej. Dania strajki w�dkarzy przeciw rybakom chc�cym dostawi� wi�cej farm do hodowli pstr�ga t�czowego na Ba�tyku - no tam jest grubo je�li w niemieckich gazetach o tym pisz�.

� 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��