menu

Spinning Konger - z�amana szczyt�wka

utworzono: 2011/04/08 21:46

more_vert

bartek15
[2011/04/08 21:46]

Mam w�dk� Konger Vectron sppin 215 MH 10g-30g .
Mam taki problem �e ta w�dka mi si� z�ama�a ok 15 cm od szczyt�wki w�dka jest dwu-sekcyjna i nie wiem co zrobi� czy do reklamacji czy tez mo�na dokupi� drug� cz�� w�dki ??
W�dka dziwnym przypadkiem z�ama�a si� przy wyrzucie gum� ok 10 g... tak�e nie wiem czy by�a jaka� felerna bo raczej moja wina to nie by�a..... Pomocy i Dzi�ki Wielkie !!


Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

withanight88
[2011/04/08 21:50]

a mo�e �y�ka owine�a Cie sie wok� szczyt�wki?

Masz gwarancje - to z niej skorzystaj.Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

sliwka15
[2011/04/08 21:53]

Je�li jest jeszcze na reklamacji to bez zastanowienia odda� do reklamacji ;)Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

piotrekelk
[2011/04/08 21:53]

�le nazwa�e� temat...:)

je�eli jest na gwarancji to nie kombinuj tylko id� i oddaj do serwisu


Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_verta mo�e �y�ka owine�a Cie sie wok� szczyt�wki?

Masz gwarancje - to z niej skorzystaj.


Je�eli nawet mocna plecionka by si� owin�a wok� szczyt�wki to i tak by nie poradzi�a takiemu spinowi 10-30gr.Musia�a to byc ukryta wada fabryczna i tak jak radz� koledzy oddaj na gwarancj� i powodzenia bo na pewno Ci si� przyda.Za bardzo to oni ch�tni nie s� do wymiany szczyt�wek a tutaj tylko taka mo�liwo�c wchodzi w gre.


Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vertBartek, a nast�pnym razem jak b�dziesz pisa� jaki� temat, to unikaj takich tytu��w jak ten tutaj, unikaj wszelkich s��w typu- POMOCY, RATUNKU, SZYBKO, HELPP, POMӯCIE, RATUJCIE itp itd.... Za��� si�, �e gdyby� da� tutaj tytu� "Z�amany spinning Konger", to du�o wi�cej fachowc�w od takich k�opot�w, by Ci tu pomog�o. A tekst typu "W�dka pomocy", to si� nadaje na tytu� kresk�wki. A p�ki co, to skorzystaj z rad jakich Ci tu koledzy udzielili, id� do sklepu i naprawiaj.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vertNo to lipa. Kiedy Vectron przesta� by� w ich katalogu? 2008 czy 2009 rok?

�miem w�tpi� �eby jeszcze mieli do tego w�a�nie modelu cz�ci. Zadzwo� i zapytaj serwisanta czy co� si� da z tym zrobi�. I oby Ci si� uda�o....Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

bartek15
[2011/04/09 11:58]

Dzi�ki Wielkie ! Dzi� pojad� do sklepu gdzie kupi�em w�dk� i z�o�e reklamacje..
W�dka jest kupiona 2 miesi�ce temu tak�e �owi�em na ni� mo�e z 5 razy tak�e jest "�wie�a"

Jeszcze raz Wielkie Dzi�ki Pozdrawiam .!


Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

bartek15
[2011/04/09 12:00]

Dzi�ki Wielkie ! Dzi� pojad� do sklepu gdzie kupi�em w�dk� i z�o�e reklamacje..
W�dka jest kupiona 2 miesi�ce temu tak�e �owi�em na ni� mo�e z 5 razy. Nie spodziewa�em si� �e tak szybko si� zepsuje.. Bo jest to do�� mocna w�dka..

Jeszcze raz Wielkie Dzi�ki Pozdrawiam .!
Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

HeadAche
[2011/04/09 15:50]

Dzi�ki Wielkie ! Dzi� pojad� do sklepu gdzie kupi�em w�dk� i z�o�e reklamacje..
W�dka jest kupiona 2 miesi�ce temu tak�e �owi�em na ni� mo�e z 5 razy tak�e jest "�wie�a"

Jeszcze raz Wielkie Dzi�ki Pozdrawiam .!


Kolego jak na gwarancji to oddaj na serwis. Kiedy� z�ama�em szczyt�wke przy bolonce kongera i wymienili bez problem�w i dodatkowych koszt�w.Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

oldboy
[2023/05/23 16:08]

Mam w�dk� Konger Vectron sppin 215 MH 10g-30g .
Mam taki problem �e ta w�dka mi si� z�ama�a ok 15 cm od szczytówki w�dka jest dwu-sekcyjna i nie wiem co zrobi� czy do reklamacji czy tez mo�na dokupi� drug� cz�� w�dki ?? Mnie za to po nieca�ych 3 latach do�� rzadkiego u�ytkowania u�ama� si� dolnik pod pierwsz� przelotk�. Jest to spin World Champion Tango 300 (dwusk�adowy, 3 metry, cw 1-10 g). Jego cena oscylowa�a ok. 300 z�. Masa u�ytej przyn�ty by�a poni�ej 1,5 GRAMA(!), a wi�c z�ama� si� tylko od samego "machni�cia"(!!!)
Gdy dowiedzia�em si� o aktualnej cenie tego dolnika (180 z�), to po prostu zrezygnowa�em z zakupu. W�dka na "z�om", bo nie chc� ryzykowa�, by znów po nied�ugim czasie doczeka� si� takiej awarii. 
Od tej chwili z zakupów tej "marki" rezygnuj� na sta�e.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��