menu

Akwen: Staw Kamionka (Suchedni�w)


Po�o�enie: Wojew�dztwo 418 » Powiat Skar�yski » Gmina Suchedni�w
W�a�ciciel: Okr�gi / Woda PZW » Okr�g PZW Kielce

�owiska na tym akwenie:Zdj�cia akwenu